Co je MPM?

Celotělová impedanční pletysmografie MPM (Multichannel Pulswave Monitor) je neinvazivní lékařský přístroj pro diagnostiku stavu cévního systému. Jedná se o patentovanou technologii, která byla vyvinuta v ÚPT AVČR
a FNUSA-ICRC s podporou
evropských fondů.

► Více o projektu PRECEDENCE

Jak MPM pracuje?

U pacienta změříme v klidu nebo při zátěži
rychlost šíření pulsní vlny, a to až na 18 místech.

► Chcete vědět více?

Co nám MPM říká?

Na základě rychlosti šíření pulsní vlny lze
mapovat stáří a stav arteriálního systému.

► Chcete vědět více?